DERBIBOND® NT

Miljövänligt bituminöst kallklister

 • DERBIBOND NT är ett effektivt och miljövänligt bituminöst kallklister som inte är förknippat med några risker i samband med transport eller användning. DERBIBOND NT är ett kallklister utan flyktiga organiska föreningar (VOC). DERBIBOND NT är ett utmärkt klister för bituminösa tätskiktsmattor och bituminösa underlagsprodukter på de flesta underlagen på marknaden. Dessutom ger DERBIBOND NT ett extra tätskikt mellan underlaget och tätskiktsmattan.

Produktfördelar

 • DERBIBOND NT är ett kallklister utan några flyktiga organiska föreningar (VOC)
 • Beprövad teknik, 70 års erfarenhet med en installerad yta på mer än 100 000 000 m2
 • Kan appliceras på nästan alla tillgängliga underlag på marknaden
 • Förblir elastiskt, absorberar termiska chocker, tillåter mindre rörelser i underlaget
 • Bibehåller tätskiktsmattans egenskaper jämfört med användning av svetsning med värme.
 • Tillåter mindre justeringar under appliceringen
 • Kan appliceras på lätt fuktiga ytor (torr känsla)
 • Ger en perfekt och total vidhäftning av tätskiktsmattor
 • Klar att använda
 • Snabb och effektiv applicering
 • Fyller automatiskt sprickor, revor och ojämnheter i underlaget
 • Kan stå öppen i ± 6 timmar
 • Ökad vattentäthet på grund av ett extra skikt mellan underlaget och tätskiktsmattan
 • Säkrare applicering tack vare minimal användning av svets (endast överlappningar)
 • Miljövänlig - kan fås i återanvändbar IBC cubitainer (1100 kg)
 • Ingen risk vid transport, DERBIBOND NT omfattas inte av ADR- eller IMDG-reglerna

Ekologiska produktfördelar

 • Enligt normen ISO 14040 (livscykelanalys)
 • Total förbrukning för primärenergi: 41 MJ/kg (varav 30 % förnybar energi)
 • Värdena överensstämmer med normen ISO 14040 och är godkända av Ecobilan
 • Rapport tillgänglig på begäran

Ladda ner dokument

Scroll to Top