DERBICOAT® RADON

Bituminöst skikt som skyddar mot inträngande radongas

  • DERBICOAT Radon är en bituminös ångspärr som lämpar sig för skydd av byggnader mot inträngning av radongas.
  • υRadon är en ädelgas som bildas naturligt som en sönderfallsprodukt av uran. Radon är radioaktivt, färglöst, luktfritt, smaklöst och cancerframkallande för människor. Beroende på hur husen byggs och ventileras kan radon ackumuleras i källare och bostäder. Radon kan också sippra in i en inomhusmiljö genom sprickor i massiva golv, konstruktionsfogar, sprickor i väggar, luftspalter i svävande golv, luftspalter runt servisledningar, hålrum innanför väggar och vattenförsörjning

Ladda ner dokument

Scroll to Top